Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Golf Interest meeting